Gezondheidsplein Rosmalen: Welkom

Voorwoorddolf-geerts

In mijn aanpak kies ik met u voor een optimale benadering. Uw  sta-houding en leefstijl zijn mede bepalend voor welslagen van de behandeling. Mijn inzet is er op gericht om vanuit een bewuste houding te werken aan een makkelijkere werk en leefhouding.  Uw klachten worden verholpen in 3 a 4 behandelingen. Pijn / klachten ontstaan door uw sport, werk of leefhouding verdwijnen snel en adequaat. Daarbij worden deze behandelingen ook vergoed vanuit aanvullende zorgverzekering.

Ook voor werkgevers kan een aanpak door mij heilzaam zijn. Ergonomische werkplek inrichting en desgewenst maandelijkse klacht behandeling leiden tot een prettiger werkende collega waardoor ‘meer werk’ wordt verzet.

Gezondheidsplein Rosmalen (vanaf september 2015) komt voort uit Sportmassage Rosmalen. Dit betekent nog niet dat alle aan te bieden diensten gereed zijn voor deze site. Er lopen gesprekken om deze aanvullende diensten in te vullen en daarmee meer richting te geven aan de beste behandelopties voor de cliënt bezien vanuit de klacht en de oorzaak.

In 2017 heeft het mijn ambitie om in Rosmalen een plein te openen om daarbinnen en daar vanuit de verschillende behandelen te starten.

Gezondheidsplein Rosmalen (ook Gezondheidsplein073) biedt verschillende para-medische behandelingen aan. Hieronder staan deze specialismen van Gezondheidsplein Rosmalen benoemd en toegelicht. Via het menu ga je direct naar de website van het betreffende specialisme.sport-27924

Waar veelal klachten voorkomen

Waar veelal klachten voorkomen

Algemeen gezegd biedt Gezondheidsplein Rosmalen behandelingen aan die met sporten en werk te maken hebben. Er ontstaan klachten aan het bewegingsapparaat en dit hindert je in de werkzaamheden thuis en/of op je werk. Ook sporters ervaren somtijds klachten als gevolg van een (te) grote inspanning of juist overbelasting. In de privésfeer / werksfeer gaat het soms ook niet naar je wens. Belastbaarheid en belasting sluiten niet goed op elkaar aan.
Daar is niets mis mee. Het is goed dat je dat bij je zelf vaststelt. Hieronder een korte concrete toelichting.

Bedrijven verzoek ik de klikken op deze link

 

Sportmassage

Triggerpoint Therapie &
Dorn-Therapie

APS therapie

Fysiotherapie
(samenwerking nog definiëren)

Coaching

Counseling

Chiropractie
(samenwerking nog definiëren)

Nieuwsfeiten


Locatie praktijk Gezondheidsplein Rosmalen
Smaragdborch 3, Rosmalen  
073 523 06 03 of
06 414 904 25

Verfrissend in Herstel & Leef

Hierin wilt Gezondheidsplein Rosmalen samenwerken in de lijn van jouw eigen (wils) kracht herstellen. Hieronder een citaat van de landelijke organisatie De Grote Verandering

“Wij geloven dat mensen graag zelf willen werken aan het versterken van hun gezondheid en het functioneren. Daarbij werkt gezondheidsversterking vanuit eigen wil en motivatie beter dan wanneer een autoriteit dat voorschrijft. Kortom gezondheidspromotie werkt beter dan ziektepreventie. Dit vormt een grond van onze GG/ZZ visie.”

Gezondheidsplein Rosmalen focust in het 1ste gesprek al op jouw houding en je plek in jouw omgeving. Hoe sta je daarin en de eventuele vragen die daarbij horen. Uit mijn praktijk blijkt dat die betrokkenheid als prettig wordt ervaren en dat daar OOK oorzaken liggen van klachten die je ervaart. Maak een afspraak via info@gp073.nl of een van de andere email mogelijkheden of bel voor een afspraak. 073-523 0603

Klachten die chronisch te zijn.

  1. Chronische klachten zorgen voor lichamelijke hinder en dit duurt veelal langer dan drie maanden.
  • Leidt dit bij u tot pijn, vermoeidheid of andere klachten tijdens uw bewegingen?
  1. U heeft meerdere andere specialisten of paramedisch hulpverleners geraadpleegd tijdens deze periode.
  • Houden uw klachten aan?
  1. Uw eigen gevoel.
  • Wat beschrijft uw gevoel waar deze klachten de oorzaak hebben: werk, privé, sporten?

Indien u beide eerste vragen met ja hebt kunnen beantwoorden en gevoel zegt u dat er een relatie is met werk of privé omstandigheden, dan lijkt het ons zinvol om met Gezondheidscentrum Rosmalen een afspraak te maken  >>  info@gp073.nl of bel met 073 523 0603

Indien u de vragen met ja hebt kunnen beantwoorden, lijkt het ons zinvol om met Gezondheidscentrum Rosmalen een afspraak te maken  >>  info@gp073.nl of bel met 073 523 0603

Toelichting op Myofasciaal pijnsyndroom (vaak de achtergrond van chronische klachten)

Is bijvoorbeeld een diagnose “myofasciaal pijnsyndroom” eenmaal vastgesteld, dan is het van groot belang om een effectieve en voorval veilige behandeling te starten.
Zijn er pijnklachten als gevolg van je sportactiviteiten of wil je begeleiding (personal trainer, PT) of ….
De therapeut, coach of counselor van Gezondheidsplein Rosmalen kan uitkomst bieden.

Veel klachten zien wij in de vorm van Hielspoor, Scheenbeenklachten, Enkel- en knieklachten. Het heupgewricht en uitstraling naar bovenbenen en rug zien wij ook vaak in de praktijk. En als laatste de schoudergordel en elleboog. Onder meer whiplash, hoofdpijn worden als heel vervelend ervaren maar zijn goed behandelbaar. Voor elleboog de RSI aspecten en tennis – en golf elleboog.

Maak een afspraak met een deskundige van Gezondheidsplein Rosmalen en ontdek dat met een persoonlijke aanpak, de klachten snel tot het verleden behoren. Soms gebeurt het in samenhang met Sportmassage – Triggerpoint behandeling en/of fysiotherapie. Ook bestaat de mogelijkheid om te werken door middel van APS Therapie.

Elke maand (september 2016) een bijzondere ziekte, of lichamelijk ongemakafbeelding Meralgia

Recent een cliënt behandeld met een meralgia paresthesia. Een pijnlijke tinteling van de zijkant van het bovenbeen. De zenuw zou een scherpe bocht maken agv veranderende lichamelijke omstandigheden.

Zeer legitiem maar evenwel zijn er ook spieren bij betrokken, Vanuit mijn specialisme neuro musculaire therapie heb ik betrokken spieren behandeld. Resultaat in 2 behandeling was het gevoel genormaliseerd, (behandeling was beging aug 2016 geleden) Zowel cliënt als ik zijn blij. Het mechanisme en protocol binnen neuro musculaire therapie werkt!. Ook voor uw klachten. Vraag me op info@gp073.nl Tot later!

Elke maand (oktober 2016) een bijzondere ziekte, of lichamelijk ongemak

De werkwijze bij deze praktijk is bezien vanuit het pijn aspect >pijn > klacht> oorzaak. Dat laatste wordt in de behandeling meegenomen om herhaling te voorkomen. Maar wat is een Tenniselleboog (meest voorkomend) of Golfelleboog?

In essentie worden de drie botten van elleboog bijeenhouden door pezen, kapsel en spieren. Aan de buitenzijde van de elleboog komen de pols trekkers (extensoren) samen die op lokaal niveau hinder kunnen veroorzaken. De details zijn voor mij van belang maar voor u werkt te hoofdzaak>> Hoe kom ik er vanaf en geen herhaling van de klacht!

Deze hinder ontstaat door hevige korte belasting (tijdelijk elleboog krukken) of voorzichtige langdurige belasting van de spieren (bureauwerkzaamheden). In sommige gevallen ook door de sport tennis, nl het niet goed afmaken of inzetten van de beweging!

Het mechanisme en protocol binnen neuro musculaire therapie werkt!. Ook voor uw klachten. Vraag me op info@gp073.nl Tot later!


SportmassageGezondheidsplein Rosmalen

Sportmassage is een aantal handelingen en grepen aan het lichaam in de betrGezondheidsplein Rosmaleneffende spiergroep(en) om herstel te bevorderen.
Dit door de bloedcirculatie te verbeteren en daarmee zuurstof bij de cellen te brengen.
Hierdoor ontstaat vanuit het lichaam eigen herstel bevorderende acties.

Op de site Sportmassage Rosmalen is een  leuke animatie van de beweging van het schoudergewricht te zien. Ga hieronder naar de website en kijk bij:
Diensten & producten Sportmassage Rosmalen, onderdeel informatie “schouderbeweging”

Ga naar de website


Triggerpoint Therapie

Triggerpoint Therapie (icm massage): voor die cliënten die knopen in spieren ervaren is Triggerpoint Therapie vaak de beste aanpak.detail-dn

Sterke pijnervaring op heel specifieke locaties zoals in schoudergordel of bil structuren. Vaak leidt dit
ook tot klachten in een deel van de rug, naast de wervelkolom. Triggerpoint Therapie kan hiervoor een oplossing bieden. Gezondheidsplein Rosmalen (in het bijzonder Triggerpoint Rosmalen) is geautoriseerd voor het vergoedingssysteem van de zorgverzekeraars.
Informeer hiernaar voorafgaand aan de behandeling.

Triggerpoints staan in de volksmond bekend als spierknopen.Triggerpoint massage
Het zijn eigenlijk zeer lokale verkrampingen in de spier waar als gevolg van beperkte doorbloeding en zuurstofopname een overgevoelige en pijnlijke plek ervaart. De spier verkort zich als het ware.
Bekwame therapeuten kunnen de triggerpoints ontdekken aan de hand van palpeer technieken (voelen aan de spieren). Triggerpoints kunnen in veel spieren van het lichaam ontstaan maar komen vaak terug op vaste plaatsen. Triggerpoint Therapie kan een oplossing bieden.

Ga naar de website


APS Therapie

Klik op een van onderstaande woorden en er opent zich een nieuwe pagina met informatie over het desbetreffende woord:
Pijn herstellende, acuut en chronisch

APS TherapieAPS staat voor ‘Actie Potentiaal Simulatie’ en is een methode die het lichaam stimuleert bij herstel doordat de bloedcirculatie wordt verbeterd.
Door middel van een uit Amerika overgekomen aanpak, wordt met een apparaat een microstroom afgegeven aan het lichaam.
Bij aanvang voel je een lichte tinteling.
Door dit signaal (mircostroomsterkte) direct naar circa 1/3 van de afgegeven signaal terug te draaien, wordt geen tinteling meer gevoeld.

APS therapie: door een pulserende techniek vindt toename van energie plaats in het lichaam. Deze energie komt voort uit de toename van de energiedrager ‘ATP’ (Adenosinetrifosfaat).

Door APS therapie wordt de molecuul ATP tijdelijk met 5 tot 8 keer verhoogd.
Dit is afhankelijk van de geboden hoogte van de microstroom.
De extra energie wordt door het lichaam benut om de cellen te laten herstellen en daarmee weer in balans te brengen.

Paasei_4Bij vermoeidheidsklachten, pijnklachten waaronder artritis kunnen effect hebben met deze vorm van behandeling.
APS behandeling kan hiervoor een oplossing bieden. Gezondheidsplein Rosmalen (in het bijzonder APStherapie Rosmalen) is geautoriseerd voor het vergoedingssysteem van de zorgverzekeraars.
Informeer hiernaar voorafgaand aan de behandeling.

Ga naar de website


Fysiotherapie (samenwerking met TotalFysio)

Gezondheidsplein RosmalenFysiotherapie is een aanpak binnen Gezondheidsplein Rosmalen waarbij in samenhang met andere behandelingen de basis gelegd wordt voor jouw gezonde toekomst. Je kunt bij de fysiotherapeut(e) terecht voor behandeling van klachten en beperkingen die je ervaart in het dagelijkse leven, ontstaan tijdens sporten of werken. Somtijds in combinatie met het specialisme dry neeldling.
Deze verbijzondering past in de totale aanpak binnen Gezondheidsplein Rosmalen.

Fysiotherapie: de fysiotherapeut(e) onderzoekt, behandelt, adviseert en begeleidt, zodat je zo snel mogelijk weer optimaal kunt sporten, werken en bewegen.
Bij het opstellen van de behandeling onderzoeken wij je klachten en kijken we samen naar je wensen.
Door samen te werken met de andere disciplines is het mogelijk een totaal beeld te krijgen van het lichaam en hierdoor de meest optimale behandeling voor je kunnen samenstellen.
Juist de totaalaanpak is vooruitstrevend binnen Gezondheidsplein Rosmalen.

Ga naar de website


Coaching

Gezondheidsplein RosmalenVerruim je blik op jezelf en je mogelijkheden? Ga je zo verder met je leven of verander je van koers?
Veel mensen lopen rond met deze vragen; vrijwillig of door omstandigheden.

Coaching Rosmalen begeleidt veranderingsprocessen van werknemers, managers en zelfstandigen, maar ook van mensen die niet werkzaam zijn.
Je ontdekt talenten en kwaliteiten, herwint zelfvertrouwen en doorbreekt patronen waardoor je ‘vastliep’.
De bewustwording geeft je nieuwe inzichten en mogelijkheden.

Na professionele coaching sta je steviger in je schoenen, weet je welke stappen te zetten en hoe je dat kunt doen.
Wil jij inzicht en helderheid in jouw situatie?
Dan biedt Coaching Rosmalen perspectief als coach, klankbord en inspirator.

Ga naar de website


Counseling

Gezondheidsplein RosmalenCounseling: de werkdruk ligt hoog en de interacties zijn een veelvoud van vroeger.
In een langzaam proces je daar naar toe gegroeid.
Dat wil niet zeggen dat je het er prima vanaf brengt.
Hoe houd je het allemaal bij? Tijd om een stap terug te doen is er vaak niet.
Hoe dan wel? Bijvoorbeeld door op een laagdrempelige wijze van emotionele hulp verlening.
Letterlijk betekent counseling = raadgeven.

De mens is soms het spoor bijster.
Hulp is aanwezig in de vorm van counseling.
Het is van belang dat in deze periode van raadgeven de counselor empathie toont, begrip heeft voor de omstandigheden waarbinnen de cliënt zich verkeert.
De vertrouwensband moet hoog zijn, vanuit nature.

Ga naar de website


Huisarts (samenwerking)

 


Chiropractie (nog niet in gebruik)